Thursday, March 16, 2023
Pyetja: A është e saktë ajo që transmetohet në lidhje me xhinët se ata na shohin në dynja ndërsa ne nuk i shohim, kurse në botën tjetër ne do i shohim dhe ata nuk do na shohin? *** Përgjigjja: Ata na shohin dhe ne nuk i shohim. Kjo tregohet në Kuran: “Ai...
Pyetja: Pse gjatë verës shohim se shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Prej shkaqeve që shtohen shtohen cytjet dhe prekjet nga shejtanët gjatë verës, është se njerëzit janë më të pavëmendshëm nga urdhërave dhe ndalesave të Allahut dhe të...
Pyetja: A bëjnë vjedhje xhinët? *** Përgjigjja: Kjo pyetje i është parashtruar Ibn Tejmijes dhe ka thënë se po, xhinët vjedhin. Ata vjedhin mall, ushqim dhe xdo send tjetër. Vetëm se ata mund të vjedhin atë pasuri në të cilën nuk është thënë "Bismilah". Shpeshherë ankohen njerëzit se u janë vjedhur para, a ndodh...
Pyetja: Pas shumë rukjeve nuk po munden të ia largojnë xhinin ngase është i vjetër dhe i fortë, a duhet të pajtohet me këtë gjendjen? *** Përgjigjja: Po, me të vërtetë ka probleme mes njerëzve dhe botës së xhinëve, por asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut. Dhe nëse ndodh që një xhinë...
Pyetja: A ndikon me dëgju rukje prej internetit, a të ndihmon kjo? *** Përgjigjja: Me lejen e Allahut të Lartësuar edhe kjo ndikon ngase dëgjohet. Shejh Bin Bazi ka thënë: "Dëgjimi i leximit të Kuranit ka shpërblimin e njëjtë sikurse leximi i tij." Domethënë për një shkronjë 10 sevape. Dhe nga përvoja është vërtetuar...
Pyetja: A lejohet të hedhim ujë të nxehtë në banjo? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Nuk ka ndonjë ndalesë sheriatike rreth hudhjes së ujit të nxehtë në banjo, por nga përvoja e muslimanëve ka raste kur hudhja e ujit të nxehtë në banjo ka...
Pyetja: Në ditët e sotme ka kanale që janë bërë të njohura, të cilat pretendojnë se shërojnë njerëzit nga magjitë e ndryshme dhe magjia e zezë (sihri), duke gjetur emrat e nënave të tyre dhe informacione për personin e prekur. Ata gjithashtu pretendojnë se kanë njohuri për të ardhmen...
Pyetja: A është e lejuar të fërkosh stomakun për të patur fëmijë? *** Përgjigjja: Fërkimi i stomakut për të patur fëmijë nuk ka ndonjë bazë në sunetin e të Dërguarit të Allahut, ﷺ, e as në traditën e të parëve tanë të devotshëm (es-selefu salih), por për një gjë të tillë nuk dëshmojnë...
Pyetja: A lejohet leximi i librave dhe artikujve të fallxhorëve dhe astrologëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet të bësh pyetje fallxhoresh, edhe nëse nuk i beson sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush shkon te një fallxhore dhe e pyet për ndonjë gjë, atij nuk i pranohet lutja për dyzet ditë.” Kjo...

Si të mbrohemi nga hijet?

Pyetja: Si të mbrohemi nga hijet (magjistarët e xhindëve që mund të ndikojnë në imagjinatën e njeriut ose që mund t'i shfaqen e t'i fusin frikën)? *** Përgjigjja: Së pari, t'i mbështetemi Allahut të Lartësuar në të gjitha punët. Kush i mbështet Allahut, Ai ka për ta ruajtur dhe për t'ia rregulluar punët....

TRENDI I PYETJEVE