Pyetja: Persona të ndryshëm i kemi parë të shkojnë tek magjistarët a fallxhorët dhe t’u besojnë atyre, disa të tjerë shkojnë por nuk u besojnë, kurse disa të tjerë shkojnë për t’i demaskuar apo ndaluar nga e keqja. Cila është dispozita (gjykimi islam) për shkuarjen tek magjistari dhe falltari, sidomos...
Pyetje: Cili është trajtimi për personin i cili vuan nga ankthi, depresioni, pikëllimi, dhe sëmundjet psikike, dhe cili është trajtimi i shqetësimit, vesveseve, syrit të keq dhe magjisë? Allahu ju ruajt. Përgjigje: Kjo futet në dy kategori. Ai ose vuan nga një sëmundje psikike dhe në këtë rast duhet të konsultohet me...
Lutjet që mos të marrim mësysh diçka مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Ma sha Allahu la ku’uete il-la bil-lah “Ashtu siç do Allahu dhe nuk ka fuqi vetëm se me Allahun.” اَللَّهُمَّ بَارِكْ - Allahumme baarik Allahu e bekoftë!    Lutjet (Suret) që të mbrohemi nga syri i keq i njerëzve Këndimi i Sureve...
O muslimanë, Allahu prej mirësisë së Tij ndaj robit i bëri disa shkaqe të cilat e mbrojnë robin prej shejtanit dhe i ndihmojnë atij që nëpërmjet këtyre shkaqeve ta largojë shejtanin prej vetes. Në vazhdim do t’i përmendi dhjetë prej tyre: Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të...
Pyetja: Ekzistojnë disa njerëz, të cilët shërojnë me anë të të ashtuquajturës “mjekësi popullore”, sipas tyre, kur shkova tek njëri nga ata, më tha: “Më shkruaj emrin tënd, emrin e nënës tënde dhe kthehu nesër që ta marrësh përgjigjen”. Më pas, kur dikush shkon për të marrë përgjigjen ata...
Falënderimi i takon Allahut, lavdërimi dhe paqja e Tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij: Ai që goditet nga sihri nuk i lejohet të kërkojë shërimin me ndonjë sihër tjetër, ngase e keqja nuk largohet me të keqe, mosbesimi me mosbesim, porse e keqja largohet me një të...
Parasëgjithash duhet të përmendim faktin se shumica dërmuese e njerëzve që janë të sëmurë prej xhinëve ose kanë Sihër janë njerëz të cilët janë të mangët nga ana e besimit dhe nga ana e kryerjes së obligimeve fetare Islame siç është mosfalja ose vonimi i namazit ose bërja e gjunaheve të shumta siç...
Pyetje: Çfarë janë xhinët dhe na tregoni pak mbi historinë e tyre nëse ka mundësi?! Përgjigje: Sa u përket xhinëve dhe jetës së tyre, do të përmendim disa pika shkurtimisht:   -Xhinët janë të krijuar prej zjarrit dhe para njerëzve. Thotë Allahu (azzevexhel): “Ne krijuam njeriun nga balta e argjilit,...
Pyetje: Bashkëshortja ime është prekur nga një sëmundje dhe që atëherë ka filluar të frikohet nga çdo gjë dhe assesi nuk mundet të rrijë vetëm. Ndërsa pyetësi tjetër thotë se ankon nga e njëjta gjendje dhe se, për këtë shkak, nuk shkon të falet me xhemat. Andaj, pyet se...
Pyetja: Cila është radha e rëndësisë së akteve të adhurimit? Mësova nga një kasetë islame se shejtani ka kurthe, njëra prej të cilave është se ai fillon duke u përpjekur ta bëjë atë person jobesimtar; nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, ai përpiqet ta bëjë atë të mos falet;...

TRENDI I PYETJEVE