Pyetja:

A lejohet ta falim namazin e duhasë (paradites) së bashku me familjarët?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ

Namazin e duhasë (paradites) duhet falur secili në vete, pra jo me imam. Falja e namazit të duhasë (paradites) së bashku me familjarët, pra me imam është bidat (lexo: risi).

Shejh Asim el Hakim