Pyetja:

A lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Po, lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde, psh., mund të thoni 5 apo 7 herë subhanaAllah el Adhim në ruku dhe 5 apo 7 herë subhanaAllah el Ala në sexhde. Madje ka raste kur Pejgamberi ﷺ ka shtuar edhe më shumë se kaç në namazin e tij të natës.

Shejh Asim el Hakim