Pyetja:

A lejohet t’ia shtyejmë martesën vajzës së vogël derisa të martohet vajza e madhe?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk i lejohet babai që ta pengojë vajzën e tij të vogël të martohet, nëse i është bërë propozim për të, me arsyetimin se vajza e madhe duhet të martohet para saj. Përkundrazi, kjo është një nga zakonet e njerëzve të zakonshëm për të cilin nuk ka bazë në mësimet islame, sepse ata mendojnë se kjo është e dëmshme për vajzën e madhe. Por nëse kjo do të ishte e vërtetë, do të ishte gjithashtu e dëmshme për vajzën e vogël. “Dëmi nuk mund të shmanget nga një dëm tjetër.”

Shejh Salih el-Feuzan, “El-Muntaka min Fetaua” (3/152)

islamqa.com