Pyetja:

Cili është vendimi mbi përdorimin e misvakut gjatë kohës kur imami predikon në hutben e xhumasë?

***

Përgjigja:

Kjo nuk lejohet. Ai duhet të heshtë, të jetë i qetë dhe ta dëgjoj (me vëmendje) hatibin gjatë predikimit. Ai nuk duhet të përdor misvak apo të prek diçka. Ky është sunneti profetik.

Shejh Abdul-Aziz Ibn Baz, “Hadith-ul-Masa”, fq. 181