Pyetja:

A prishet abdesi nëse dëgjon muzikë?

***

Përgjigja:  

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon Allahut! Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Jo, kjo gjë nuk e prishë abdesin, pavarësisht gjykimit mbi të si e ndaluar, sepse nuk ka argument që tregon se kjo e prishë abdesin. Allahu e di më së miri.

Imam Dr. Ahmed Kalaja