Monday, June 5, 2023
Pyetja: Çka duhet të bëjë një njeri në momentin kur hyn në shtëpi të re? *** Përgjigjja: Mundësia për posedimin e shtëpisë është prej begative të kësaj bote për të cilën duhet falënderuar Allahu i Madhërishëm. Nuk ka ndonjë rregull të veçantë që duhet të bëhet me rastin e hyrjes në shtëpi të...
Pyetja: A është e lejuar të merren para me fajde? *** Përgjigjja: Fajde apo kamatë do të thotë shtesë e pasurisë e kushtëzuar në marrëveshje, pa kompensim, gjatë këmbimit të një pasurie me një tjetër. Islami e ka ndaluar kamatën në të gjitha llojet, format dhe ngjyrat e saj sepse ajo përbën një fitim...
Pyetja: Puna në disa veprimtari tregtare? *** Përgjigjja: 1. Hapja e filialeve të dyqaneve që shesin ushqime që përmbajnë edhe harame. – Nuk lejohet për muslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara fetarisht, vetëm në rast se ai si filial kufizohet...
Pyetja: Ndikimi i ushqimit në pastërtinë e kafshëve të fermave dhe lejimin e tyre *** Përgjigjja: Padyshim që ushqimi duke qenë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë njerëzore është trajtuar nga feja islame me përparësi të veçantë. Përveç përcaktimit se cilat janë ushqimet e lejuara dhe ato të ndaluara legjislacioni islam është marrë edhe...
Pyetja: A ju lejohet punëtorëve ta pranojnë bakshishin, pa lejen e drejtorit? *** Përgjigjja: Islami ndalon të gjitha format dhe të gjithë emrat e mundshëm të mitës. Trajtimi i mitës si “dhuratë” nuk e shndërron prej sferës së haramit në atë të hallallit. Në një hadith thuhet: “Kur e angazhojmë ndonjërin në ndonjë pu­në, kujdesemi...
Pyetja: Si veprohet me atë që ka pasuri haram? *** Përgjigjja: Rasti i parë: Kur e njeh pasurinë haram Nëse e njeh pasurinë haram atëherë këtu kemi dy mundësi: ose ajo pasuri është e vjedhur ose e grabitur, ose është fituar në rrugë haram. Mundësia e parë: Është haram sepse është e vjedhur apo...
Pyetja: Unë kam një dyqan të hamburgerëve, picave, çipsave, por duhet patjetër të merrem edhe me mish të derrit, si p.sh.: për sendviça. Kërkoj një përgjigje prej juve se a është mëkat ta përdori mishin e derrit për shitje për shkak se unë jetoj në perëndim? *** Përgjigjja: Edhe pse nuk po mund...
Pyetja: Shoqja ime jeton në Itali dhe i duhet patjetër një makinë që të shkojnë në punë bashkë me bashkëshortin, pasi e kanë shumë larg dhe s'kanë alternativë tjetër. Mirëpo thotë që mënyra e vetme për ta blerë makinën është me këste, sepse atje ku është ajo nuk shitet me...
Pyetja: Jam duke punuar në një organizatë ndërkombëtare qe disa vite. Aty e kam fondin pensional që mblidhet çdo muaj. Në këtë fond ka një shumë të caktuar të interesit (kamatës) që shtohet çdo vit në llogarinë e pensionit. E di që është haram i madh t'i mbaj dhe se...
Pyetja: Unë kam një sasi ari të vjetër, a mundem ta ndërroj me ari të ri si dhe të shtoj të holla shtesë? *** Përgjigjja: Ndërrimi i arit të vjetër me arin e ri duke shtuar të holla shtesë nuk lejohet, ngase kjo konsiderohet kamatë. Ubade bin Samit r.a. transmeton duke thënë: ”E...

TRENDI I PYETJEVE