Pyetja:

Çfarë të themi kur jemi në sexhde gjatë nafileve?

***

Përgjigjja:

Pyetja e radhës drejtuar hoxhës së nderuar Bedri Lika, për ta dëgjuar klikoni më poshtë: