Pyetja:

Gjatë leximit në Kuran, pash përmendjen e Shpirtit të shenjtë dhe doja ta dija se kujt i referohet?

***

Përgjigjja:

Në Kuran është përmendur Shpirti i Shenjtë (arabisht: Ruhul Kudus) disa herë. Me Shpirtin e Shenjtë është për qëllim meleku më i madh i Allahut, Xhibrili (Paqja dhe Mëshira e Allahut qofshin mbi të), ose siç quhet në disa raste edhe Xhebraili. (Vini re: Xhebraili nuk është ai që i merr shpirtrat siç është përhapur gabimisht tek disa njerëz).

Xhibrili është meleku më i madh i Allahut të cilin Pejgamberi ynë, Muhamedi ﷺ e kishte parë njëherë qartë me pamjen e tij të vërtetë me gjashtëqind krahë, me ç’rast Pejgamberi ﷺ kishte përjetuar tronditje nga ajo pamje saqë ishte kthyer në shtëpi dhe kishte kërkuar ta mbulonin.

Detyra kryesore e Xhibrilit është që të sjellë Shpalljen e Allahut në tokë. Xhibrili ia sillte ajetet e Kuranit Pejgamberit ﷺ vazhdimisht. Ai i vinte Pejgamberit ﷺ në formë të njeriut në shumicën e rasteve. Xhibrili ia kishte çarë gjoksin Pejgmaberit ﷺ sa ishte fëmijë dhe ia kishte pastruar zemrën me ujë zemzemi.

Xhibrili e kishte shoqëruar Pejgamberin ﷺ në udhëtimin e tij nëpër qiej. Pra, pozita e Xhibrilit tek Allahu është e lartë, e njashtu duhet të jetë edhe tek njerëzit.

Allahu e di më së miri!

Hoxhë Hekuran Helshani

Comments are closed.