Pyetja:

Çfarë të themi kur ndjejmë dhimbje në trup?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Vendose dorën tënde në vendin që të dhemb në trup dhe thuaj: ‘Bismil-lãh’ (Me emrin e Allahut) 3x.

Pastaj thuaj shtatë herë: ‘E’ũdhu bil-lãhi, we ḳudratihi min sherri mã exhidu, we uḥãdhiru!’ (Kërkoj mbrojtje tek Allahu dhe me pushtetin e tij nga e keqja që po vuaj dhe nga e cila po bëhem merak!) [1]

———————-

[1] Muslimi