Pyetja:

Kur të lahesh në banjo, pas larjes a kemi abdes?

***

Pyetja e radhës i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharrem Ismaili. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: