Pyetja:

Mendimi i mirë për Allahun dhe për njerëzit?

***

Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Ferid Selimi. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: