Pyetja:

Muslimanët me probleme shëndetsore a është më mirë të falen në shtëpi apo në xhami?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin

Muslimanët me probleme shëndetsore të cilët nuk mund të falen në këmbë e as ulur, ndoshta është më e udhës të falen në shtëpi.

Hoxhë Zejd Haziri