Pyetja:

Është dikush që i ndalon njerëzit te flenë gjatë kohës së ramazanit dhe thotë se muslimanët duhet të jenë me aktiv dhe nuk është e përshtatshme që të flejnë. Cili është mendimi juaj?

***

Përgjigjja:

Po, personi (qe fle) duhet të paralajmerohet të mos fleje gjatë ditës në këtë muaj (Ramazan), sepse kjo e bën atë dembel në kryerjen e adhurimeve. Muslimanët duhet të jenë energjik në adhurime dhe të flejnë natën sidomos në pjesën e parë të saj. Në mënyrë që ata mund të kenë një mengjes energjik dhe të jenë në gjendje për t’i kryer adhurimet.

Shejh Salih el Feuzan, “El Munteka” (111/5) fetva nr. 167