Pyetja:

Pse femrat muslimane i mbulojnë flokët e tyre, çka ndodh nëse e bëjnë ose jo?

***

Përgjigja:

Gratë muslimane i mbulojnë flokët e tyre sepse Allahu i ka urdhëruar kështu dhe nuk u lejohet atyre të shkojnë kundër asaj që thotë Ai dhe të mos respektojnë urdhrin e Tij. Allahu i ka urdhëruar ata ta bëjnë këtë vetëm sepse në të ka urtësi të madhe.

Një pjesë e kësaj urtësie është se mbron nderin e një gruaje nga “ujqërit njerëzorë” të cilët kërkojnë pre të lehtë për ta sulmuar dhe gllabëruar, dhe një kafshatë nuk mund të hahet nëse nuk është e përgatitur dhe e gatshme – gjë që shohim tek ato gra që bëjnë me shfaqje të tyre, që me pamjen e tyre po i thërrasin ata ujqër të vijnë e të marrin çfarë të duan! Konfirmimi i kësaj gjendet në fjalët e Allahut:

“…Kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen…” (Ahzab: 59)

Nëse një grua mbulohet, atëherë burrat e pamoralshëm dhe të korruptuar do ta dinë se kjo nuk është pjesë e presë së tyre, kështu që Allahu do t’i mbrojë dhe do të kujdeset për to. Allahu dhe i Dërguari i Tij ﷺ kanë lëshuar një paralajmërim të ashpër për gratë që shfaqin veten. Një shembull i kësaj është:

Ebu Hurejre ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Janë dy lloje të banorëve të Xhehennemit që nuk i kam parë: një popull me kamxhik si bishti i bagëtisë, me të cilin rrahin. njerëzit dhe gratë të veshura, por të zhveshura, që ecin me një ecje joshëse dhe me kokat e tyre që duken si gunga devesh, të përkulura nga njëra anë. Ata nuk do të hyjnë në Xhenet dhe as nuk do ta nuhasin aromën e tij, edhe pse aroma e tij mund të dallohet nga një distancë e tillë.” [1]

Një grua [ose një burrë] nuk duhet të përpiqet të kuptojë vendimet islame me arsyen e saj, e cila nuk është në gjendje të përfshijë urtësinë e sheriatit. Ajo duhet ta dijë se çdo gjë që Allahu e ka urdhëruar për të, nuk përmban asgjë tjetër përveç mirësisë dhe lumturisë për të, familjen e saj dhe shoqërinë në tërësi.

Dihet se zbulimi i flokëve të një gruaje e bën atë më tërheqëse për burrat, gjë që mund t’i shtyjë ata të krijojnë shpresa për të dhe të kryejnë veprime imorale.

Islami dëshiron që shoqëria të jetë e pastër, pa provokime të dëshirave, zemërim apo zbulim të hijeshisë së grave – që përfshijnë flokët e tyre – që mund të çojë në tundimin e të tjerëve prej saj dhe që hap derën për të keqen dhe njerëzit e saj.

Duhet të theksojmë sërish se Islam do të thotë t’i nënshtrohesh Allahut. Besimtari zbaton urdhërin e Allahut edhe nëse nuk e di urtësinë pas tij ose nuk gjen ndonjë gjë që ta bindë arsyen e tij për të, sepse bindja e tij ndaj Zotit të tij dhe nënshtrimi i tij ndaj urdhrit të Tij kanë përparësi mbi të gjitha gjërat e tjera. Adhurimi bazohet në bindje dhe nënshtrim.

Lusim Allahun që të na tregojë të vërtetën dhe të na ndihmojë ta ndjekim atë, dhe të na tregojë të pavërtetën dhe të na ndihmojë ta shmangim atë.

Allahu e di më së miri.

Shejh Muhamed Salih El Munexhid

———————————

[1] Muslimi, 2128