Pyetja:

Si është gjykimi mbi një grua që heq qime nga trupi i saj?

***

Përgjigja:

Është e lejueshme për të ta bëjë, përveç qimeve të vetullave dhe kokës. Nuk është e lejueshme për atë të heqi flokët e saj ose të heqi ndonjë pjesë të vetullave, qoftë me rruajtje ose mënyra të tjera.

(Fetaua el-Lexhneh el-Da’imeh, 5/194)

Shpjegim për el-nemes:
el-nemes do të thotë heqja e qimeve të vetullave e cila nuk është e lejueshme, sepse Profeti ﷺ e mallkoi gruan që heq vetullat (el-namiseh) dhe atë që i bën vetullat të hequra (el-mutenemmiseh).

(Fetaua el-Lexhneh el-Da’imeh, 5/195)