Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Jusuf Hajrullahu thotë: “Sa lloje ndahet teuhidi?”, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: