Pyetja:

Si e bënte dhikrin i dërguari i Allahut ﷺ?

***

Përgjigjja:

Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon:

“Pashë Pejgamberin ﷺ të numëronte dhikrin me dorën e djathtë.”

Ebu Davudi dhe Tirmidhiu (Sahih Xhami)