Pyetja:

Si ipet zekati për aplikacionet kompjuterike dhe programet softuerike?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Zekati i mallrave tregtare duhet të paguhet për çdo gjë që muslimani ofron për shitje me qëllim të tregtisë ose përfitimit, nëse vlera e tij arrin kufirin minimal (nisab) vetvetiu ose kur i shtohet asaj që ai zotëron nga ari, argjend ose para. Kjo është për shkak të transmetimit nga Samurah ibn Xhundub, i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ na udhëzonte që të jepnim zekatin për atë që kishim përgatitur për shitje. [1]

Nisabi (pragu minimal në të cilin bëhet detyrimi i zekatit) është i barabartë me 595 gramë argjend. Zekati në aplikacionet kompjuterike dhe programet softuerike bazuar në këtë, nëse dikush i prodhon këto aplikacione dhe programe dhe i ofron për shitje, dhe ato arrijnë pragun minimal, atëherë ai duhet të përcaktojë vlerën e tyre kur të ketë kaluar një vit i plotë hixhri, bazuar në vlerën aktuale të tregut, pastaj të japë një të katërtën, prej një të dhjetës (2,5 %). Nëse ato shiten para se të kalojë një vit i plotë hixhri, atëherë duhet paguar zekati mbi çmimin e tyre kur të përfundojë viti. Nëse ai i investon ato para për të blerë më shumë mallra për shitje, ai duhet të japë zekatin për këto mallra kur të plotësohet një vit. Nëse viti përfundon në Ramazan, dhe ai e shet produktin para Ramazanit, ai duhet të japë zekatin për atë që ka në posedim të çmimit të tij në Ramazan. Nëse e investon në blerjen e produkteve të tjera për shitje, ai duhet të përcaktojë vlerën e këtyre produkteve të reja në Ramazan dhe të japë zekatin për to. Ai duhet gjithashtu t’i shtojë kësaj borxhet që i ka dhe shpreson se do t’i shlyhen dhe të japë zekatin në shumën totale kur të përfundojë viti. A duhet të paguajmë zekatin për programet softuerike që nuk janë në shitje? Nëse programi nuk është në shitje; përkundrazi, ai që dëshiron mund ta përdorë atë në këmbim të pagesës, ndërsa pronësia mbetet në duart e prodhuesit, atëherë kjo nuk i nënshtrohet zekatit të mallrave tregtare. Përkundrazi, paratë që kompania fiton në këmbim për t’i lënë klientët e saj të përdorin këtë program i nënshtrohen zekatit në para të gatshme, nëse këto para arrijnë pragun minimal dhe ka kaluar një vit i plotë hixhri. Nëse shitësi fiton mjaftueshëm nga këto pagesa për të arritur pragun minimal, vetvetiu ose kur i shtohet pasurisë tjetër që ka, dhe ka kaluar një vit i plotë hixhri, duhet paguar zekati në masën një të katërtën e një e dhjeta.

Allahu e di më së miri.

Islamqa.info

———————————————-

[1] Ebu Davudi

Comments are closed.