Pyetja:

Si të veprojë gruaja kur burri nuk ia jep divorcin?

***

Përgjigjja:

Varet se pse e kërkon gruaja divorcin, me të drejtë apo pa të drejtë. Nëse e kërkon me të drejt gruaja divorcin dhe burri nuk ia jep atëherë ka të drejt që ta kërkojë përmes gjykatës apo t’i mbledh burrat (siç e veprojmë ne sot).

Dr. Shefqet Krasniqi