Thursday, March 16, 2023
Pyetja: Unë bëra kontratën e martesës me një vajzë dhe kam qenë vetëm me të më shumë se një herë, për periudha të gjata, gjatë të cilave kemi qenë intim por pa kryer marrëdhënie. Pastaj u divorcova nga ajo. A kam të drejtë ta marr mbrapsht pa një kontratë të re...
Pyetja: A ka raste kur divorci nuk është valid? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Çfarë është divorci jovalid? Nëse një burrë e shkurorëzon gruan e tij gjatë një periudhe të pastërtisë në të cilën ka kryer marrëdhënie me të, ky është shkurorëzim i ri (talaq bid‘i) dhe është haram. Mënyra sunet e shkurorëzimit...
Pyetja: Si të veprojë gruaja kur burri nuk ia jep divorcin? *** Përgjigjja: Varet se pse e kërkon gruaja divorcin, me të drejtë apo pa të drejtë. Nëse e kërkon me të drejt gruaja divorcin dhe burri nuk ia jep atëherë ka të drejt që ta kërkojë përmes gjykatës apo t'i mbledh burrat...
Pyetja: Ajo e inatosi shumë të shoqin dhe i kërkoi që ta divorconte, kështu që ai e divorcoi *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Për sa i përket shkurorëzimit (talak-ut) në gjendje zemërimi, në disa raste shkurorëzimi nuk llogaritet si i tillë, sipas konsensusit të dijetarëve; në disa raste ajo llogaritet si...
Pyetja: Një divorc ka ndodhur me marrëveshje të ndërsjellë midis bashkëshortëve. A mundet gruaja ta kalojë periudhën e idetit në shtëpinë e djalit të saj, duke vënë në dukje se gruaja është në postmenopauzë, pasi ajo është më e vjetër? Para së gjithash, ajo nuk jeton prej kohësh në shtëpinë...
Pyetja: Një grua gjeti një kuti me prezervativë në makinën e burrit të saj, prej të cilëve pesëmbëdhjetë mungonin, si dhe një ilaç afrodiziak të paskaduar. Ju lutemi vini re se ai nuk i përdor fare me të dhe nuk i afrohet asaj përveçse një herë në muaj, pas përpjekjeve...
Pyetja:  A lejohet burri ta shkororëzojë gruan, për shkak se nuk mund të bëj fëmijë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ndoshta do ishte më mirë e udhës të bëhej pyetja: "A konsiderohet arsye e mjaftueshme që burri ta ndajë...
Pyetja:  Unë dhe gruaja ime jetojmë në një shtëpi të ndarë nga familja ime, për shkak të shumë problemeve dhe i kam premtuar gruas sime që nuk do ta lë. Pas pak, babai më kërkoi të kthehesha në shtëpinë e familjes, që unë dhe gruaja ime të jetonim me të,...
Pyetja: Gruaja ime nuk është e mbuluar, gardëroba e saj është modeste, e dua, jam i kënaqur me të, namazin e ka! A është zbulesa e saj arsye e fortë për shkurorëzim? *** Përgjigjja: Është madhështore që, bashkëshortja juaj fal namazet, që me të je i kënaqur dhe që e do. Këto të...
Pyetja: A lejohet të ndahem nga i fejuari nëse i gjejmë që flet me mesazhe me femra të tjera? *** Përgjigjja: Nëse rasti ndikon që ti (e fejuara në këtë rast) të mos ndjesh më dashuri dhe respekt për të fejuarin tënd, atëherë lejohet të ndahesh. Nëse mundesh t'ia falësh, shpreso për shpërblim...

TRENDI I PYETJEVE