Pyetja:

A ka argument që femra të bëhet synet, dhe pse nuk është obliguar për të gjitha femrat përveq atyre që gjenden në vende te nxehta?

***

Përgjigjja:

Synetllëku për femrat është një vepër e ligjëruar, e cila është aprovuar nga Pejgamberi ﷺ dhe bëhej në kohën e tij, nga një grua e cila quhej Umu Atije, të cilës Pejgamberi ﷺ i tha: “Kur të bësh sunet ndonjë femër, mos e pre shumë, (domethënë mos e pre thellë lafshën apo pjesën që hiqet dhe që është si lafsha e gjelit) sepse kështu është më mirë për burrin dhe më e pashme për fytyrën e saj.”

Pra, bërja synet e femrave është diçka e lejuar dhe traditë profetike, e aprovuar nga Pejgamberi ﷺ, i cili ka dhënë edhe udhëzime për mënyrën më të mirë të kësaj gjëje. Kurse për vendet e nxehta, ku femrat piqen më shpejt seksualisht dhe kanë epsh të tepruar si pasojë e rritjes së kësaj lafshe në mënyrë të tepruar, për këto femra është e detyruar bërja synet dhe prerja e një pjesë të kësaj lafshe, pa e tepruar, siç ka këshilluar Pejgamberi ﷺ.

Kurse për ato femra që nuk ekziston diçka e tillë dhe që zakonisht jetojnë në vendet e ftohta, nuk është nevoja që të bëhen synet, sepse shkaku nuk ekziston.

Shejh Albani, kaseta me nr. 261 dhe 711, nga vargu “Udhëzimi dhe Drita”