Vizita e baxhanakut

162. I nderuar hoxhë! A konsiderohet vizitë farefisnore vizita e baxhanakut?

Përgjigjja: Vizita e baxhanakut nuk konsiderohet vizitë farefisnore, prandaj nuk hyn në kategorinë e vizitave të obliguara, mirëpo çdo vizitë që bëhet për hir të Allahut shpërblehet.

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi