Pyetja 1: A është e vërtetë se kemi përgjegjësi për rrobat që i veshim në Ditën e Kiametit?

Pyetja 2: Cili është vendimi islam mbi rrobat e ngushta?

Përgjigjja 1: Po, njeriu do të japë llogari për rrobat dhe rrobat që i ka veshur. Gjegjësisht do të pyetet për pasurinë se si e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, ashtu siç është cekur në hadith.

Shejh Abdulaziz ibën Baz

Përgjigjja 2: Veshja e rrobave të ngushta është haram me përjashtim nëse vishen në prani të bashkëshortit, ngaqë bashkëshortit i lejohet ta shikojë të gjithë trupin e bashkëshortes. Njëkohësisht ndalohet të vishen çorapet e tejdukshme, të cilat krahas bukurisë që ia japin trupit, ato janë të tejdukshme dhe e tregojnë qartë këmbën apo kofshën.

Shejh Salih El-Feuzan