Pyetja:

A duhet ta prishësh agjërimin nëse ke shumë uri?

***

Përgjigja:

Nëse agjëruesi përjeton uri apo etje të madhe, deri në atë masë sa mund të dëmtohet rëndë apo të sëmuret, atherë i lejohet atij që ta ndërpresë agjërimin.
Nëse agjëruesi përjeton vështirësi të madhe gjatë agjërimit, por fiziku i tij mund ta përballojë pa u dëmtuar, atherë duhet ta plotësojë deri në fund agjërimin e tij.

Shejh AbdulKerim El hudejr