Pyetja:

A e prish e shara abdesin?

***

Përgjigja:

Jo nuk e prish abdesin e shara, por të prish gojën. Një musliman nuk flet me fjalë ofenduese, një musliman nuk shan, një musliman nuk përdor në gojën e tij fjalë të cilat janë të flliqura. Pejgamberi [ﷺ] nuk ka qenë i tillë kurrë, e nëse ti beson Pejgamberin (salallahu alejhi ue selam) nuk e bën një gjë të tillë. Nëse ti beson se melaiket shkruajnë nuk e bën një gjë të tillë se do dalësh para Zotit; çfarë do i thuash Zotit në Ditën e Kijametit?! Prandaj një musliman i vërtetë nuk shan. Abdesi nuk prishet, por i bien vlerat.

Allahu e di më së miri.

Dr. Imam Ahmed Kalaja