Pyetja:

A ka ndonjë dijetar sufi bashkëkohor prej të cilit mund të marrim dije?

***

Përgjigjja:

Natyrisht se nuk ka! Çfarë diturie mund të merret prej atyre të cilët nuk e ndjekin sunetin dhe akiden që na e ka mësuar Pejgamberi ﷺ dhe të cilët mendojnë se kanë më shumë dije me risitë (bidatet) e tyre?

Asnjëri nuk duhet të marr dije nga njerëzit e tillë të bidatit.

Shejh Asim El Hakim