Pyetja:

Kam dëgjuar se nëse të pëlqen zëri i një femre apo diçka e ngjashme je prej hipokritëve, a është kjo e vërtetë? A na nxjerr kjo nga islami?

***

Përgjigjja:

Kjo është një gënjeshtër dhe diçka pabazë. Sigurisht e keni ngatërruar me ndonjë fe tjetër këtë.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.