Pyetja:

A është sufizmi pjesë e islamit?

***

Përgjigjja:

Sufizmi është pjesë e 73 sekteve të përmendura nga Pejgamberi ﷺ, të cilët nuk janë pjesë e pasuesëve të tij, Ehlu sunetit dhe xhematit.

Shejh Asim El Hakim