A Muslim woman prays in her home.

Pyetja:

A lejohet përsëritja e namazit të Istihares më shumë se një herë për një çështje?

***

Përgjigjja:

Po, lejohet që njeriu të përsërisë namazin e istihares për një çështje të caktuar, derisa t’i qetësohet zemra dhe të vendosë si të veprojë lidhur me atë çështje.

Më shumë rreth namazit të istihares:

Çka është namazi i istihares?

Jusuf Kastrati
Pergjigje.net