Pyetja:

A lejohet që gjatë faljes të jesh përpara zjarrit?

***

Përgjigjja:

Dijetarët kanë thënë se është e papëlqyer të jesh drejt zjarrit gjatë faljes, por largohu qoftë edhe pak prej saj (duke e pasur në të djathtën apo të majtën tënde), sepse falja drejt zjarrit është përngjasim me mexhusët që ishin adhurues të zjarrit.

Shejh Salih El Feuzan