Pyetja:

A lejohet të falim farzin pas atij që është duke falur nafile apo e kundërta?

***

Përgjigjja:

Po, lejohet. Ashtu si lejohet të falësh drekën pas atij që është duke e falur ikindinë, apo të falësh ikindinë pas atij që është duke e falur drekën. Secili i takon ajo që ka bërë nijet.

Imam Ahmedi ka thënë: “Nëse hyn në xhami, ndërsa imami është duke falur Teravitë e ti nuk e ke falur jacinë, falu pas tij, për ty konsiderohet jaci e për të teravi.”

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë” fq. 330