Pyetja:

Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut?

***

Përgjigjja:

Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat të madh, ai është akoma musliman dhe do të dënohet për këtë, përveç nëse Allahu dëshiron ndryshe, por si përfundim ai do të hyjë në xhenet.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.