Pyetja:

A llogaritet përgojim nëse flasim për dikë pa përmendur emra? Shembull të themi: “Njoh një person që ka bërë kështu e ashtu..” pa mos përmendur emra.

***

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Nëse askush prej të pranishmëve nuk e di se për kë e keni fjalën, atëherë kjo nuk është përgojim.

Shejh Asim El Hakim