Pyetja:

A me lejohet të përdor internetin e komshinjve pa leje, si të atyre që kanë vendosur kodin, por edhe të atyre që nuk kanë vendosur kodin, duke e lënë vetë të hapur?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk lejohet kjo gjë. Nuk lejohet të përdoresh pronën dhe mallin e dikujt pa lejen e tij.

Shejh Dr. Salih El Feuzan

Përktheu: Udha e Besimtarëve