Pyetja:

A ndikojnë mëkatet në agjërimin dhe a e prishin agjërimin?

***

Përgjigjja:

Agjëruesi duhet të ketë edukatë, të jetë i sjellshëm, i matur në fjalë, të mos e ofendojë askënd, të mos e lëndojë askënd, e aq më pak t’i bëjë padrejtësi dikujt. Lodhja që mund ta godet besimtarin gjatë agjërimit nuk e arsyeton sjelljen e keqe të tij. Ai duhet të jetë solidar, i afërt dhe produktiv. Bërja e mëkateve gjatë ditës së Ramazanit nuk e prishë agjërimin për nga dispozita, pra nuk obligohet ta kompensojë atë ditë. Por mëkati e dobëson shpërblimin e agjërimit, ndoshta edhe e asgjëson të tërin sepse Lajmëtari i Allahut   ﷺ  ka thënë: “Ka ndonjë agjërues që ndoshta prej agjërimit të tij nuk fitojnë asgjë, përveç urisë dhe etjes.”

30ditet.com

Comments are closed.