Pyetje: Prindërit e mi kanë vdekur, por ata i kanë dhënë një fëmijë dajës, pyetja është a i ndahet pasuria e prindërve edhe fëmijës së falur? Përgjigje: Ky është një gabim që bëhet në botën ballkanase shqiptare, tek adoptimi i fëmijëvë pra nuk u tregohet fëmijëve e vërteta dhe kjo...
Pyetja: Daja im e ka shitur shtëpinë por ka ndërruar jetë, pastaj kanë mbetur 3 motra, (nëna dhe dy tezet) por, pasi nëna ime ka vdekur para dy jave, tash kanë mbetur 2 motrat, gjegjësisht dy tezet, por paratë e shtëpisë të dajes i kanë marr dy tezet. Sipas dispozitave...
Pyetja: A është i padrejtë ai baba i cili e ndan pasurinë në mënyrë të barabartë në mes të fëmijëve të tij të mëdhenj dhe atyre të vegjël? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është e detyrueshme të silleni me drejtësi ndaj fëmijëve kur jepni. Është e...
Pyetja: A lejohet kthimi i vakëfit pasi e kemi dhuruar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nuk lejohet kthimi i tokës që i është caktuar vakëf ose marrja e një pjese të saj, sepse ai pushoi së qeni pronar i saj kur e ndau atë...
Pyetja: Babai im ka vdekur para 5 vitesh, dhe unë jam kujdesur për njëri nga axhallarët e mi i cili nuk ka grua as fëmijë si dhe është i sëmurë. Tani kemi vendosur ne me axhallarët e tjerë të ndajmë tokat, me ç'rast axha im i sëmurë më ka thënë...
Pyetja: Babai i tyre u la atyre një sipërmarrje biznesi dhe ata ranë dakord t'i ndajnë të ardhurat e saj me rotacion, në mënyrë që çdo vjet prej tyre të marrë të ardhurat e atij viti. A lejohet kjo? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse trashëgimtarët janë ortakë në një sipërmarrje tregtare ose...
Pyetja: A është e rekomanduar apo obligative që të shkruajmë testamentin para se të shkojmë në haxh? *** Përgjigjja: Rekomandohet dhe është e pëlqyeshme që çdo musliman të shkruaj testamentin e tij pa marrë parasysh se a është duke shkuar në haxh apo jo. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A kanë mëkat ata muslimanë të cilët nuk e punojnë tokën? *** Përgjigjja: Zoti në Kuran thotë: "Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e dunjasë)." (Tekathur: 8) Çdo begati që Allahu ta kanë dhënë do të pyes për të: 'A e ke përdorur si duhet? A e ke shfrytëzuar...
Pyetja: Dhënia e pronës së një trashëgimtari para vdekjes: A lejohet në Islam? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Nuk lejohet që asnjëri prind t'i japë dhuratë vetëm njërit prej fëmijëve të tyre, me përjashtim të vëllezërve dhe motrave të tyre,...
Pyetja: Ringjallja e tokës djerrë në Islam *** Përgjigjja: Islami e ka ligjëruar ringjalljen e tokës së vdekur (djerrë) dhe vënien e saj në efiçencë, sepse prej këtij procesi përfiton e gjithë shoqëria dhe individitët, pra përmes mbjelljes së tokës dhe ndërtimit të saj. Në këtë mënyrë shtohet prodhimi dhe shoqëria realizon një...

TRENDI I PYETJEVE