PYETJE: Pasiqë me ndihmën e Allahut kemi nijet të ndërtojmë shtëpi, ju lutemi na udhëzoni krejt çka duhet të bëjmë në lidhje me këtë, në mënyrë që puna jonë të kryhet në përputhje me rregullat islame? Ju falënderojmë paraprakisht! PËRGJIGJE: Nuk ka ndonjë procedurë fetare të veçantë të cilës duhet përmbajtur me rastin...
  Pyetje: Nga vëllezërit kam kërkuar të më ndajnë pasurinë e babës, mirëpo ata as që më dhanë aë që më takon dhe sillen shumë keq me mua duke më ofenduar, si të veproj? Përgjigje: Injorancë shqiptare! Vajza ka pjesën e vet në pasurinë e babës, në trashëgemi. Këshilla ime është...
Pyetje: Prindërit e mi kanë vdekur, por ata i kanë dhënë një fëmijë dajës, pyetja është a i ndahet pasuria e prindërve edhe fëmijës së falur? Përgjigje: Ky është një gabim që bëhet në botën ballkanase shqiptare, tek adoptimi i fëmijëvë pra nuk u tregohet fëmijëve e vërteta dhe kjo...
Pyetja: Daja im e ka shitur shtëpinë por ka ndërruar jetë, pastaj kanë mbetur 3 motra, (nëna dhe dy tezet) por, pasi nëna ime ka vdekur para dy jave, tash kanë mbetur 2 motrat, gjegjësisht dy tezet, por paratë e shtëpisë të dajes i kanë marr dy tezet. Sipas dispozitave...
Pyetja: A është i padrejtë ai baba i cili e ndan pasurinë në mënyrë të barabartë në mes të fëmijëve të tij të mëdhenj dhe atyre të vegjël? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është e detyrueshme të silleni me drejtësi ndaj fëmijëve kur jepni. Është e...
Pyetja: A lejohet kthimi i vakëfit pasi e kemi dhuruar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nuk lejohet kthimi i tokës që i është caktuar vakëf ose marrja e një pjese të saj, sepse ai pushoi së qeni pronar i saj kur e ndau atë...
Pyetja: Babai im ka vdekur para 5 vitesh, dhe unë jam kujdesur për njëri nga axhallarët e mi i cili nuk ka grua as fëmijë si dhe është i sëmurë. Tani kemi vendosur ne me axhallarët e tjerë të ndajmë tokat, me ç'rast axha im i sëmurë më ka thënë...
Pyetja: Babai i tyre u la atyre një sipërmarrje biznesi dhe ata ranë dakord t'i ndajnë të ardhurat e saj me rotacion, në mënyrë që çdo vjet prej tyre të marrë të ardhurat e atij viti. A lejohet kjo? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse trashëgimtarët janë ortakë në një sipërmarrje tregtare ose...
Pyetja: A është e rekomanduar apo obligative që të shkruajmë testamentin para se të shkojmë në haxh? *** Përgjigjja: Rekomandohet dhe është e pëlqyeshme që çdo musliman të shkruaj testamentin e tij pa marrë parasysh se a është duke shkuar në haxh apo jo. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A kanë mëkat ata muslimanë të cilët nuk e punojnë tokën? *** Përgjigjja: Zoti në Kuran thotë: "Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e dunjasë)." (Tekathur: 8) Çdo begati që Allahu ta kanë dhënë do të pyes për të: 'A e ke përdorur si duhet? A e ke shfrytëzuar...

TRENDI I PYETJEVE