Cili është programi i gruas muslimane gjatë Ramazanit në mënyrë që të ketë munësi ta adhurojë Zotin e saj dhe t’i shërbejë familjes së saj? Ne themi se programi i gruas muslimane është sikurse programi i burrit, por gruaja muslimane e shton adhurimin sepse nëse gruaja përpiqet që t’i shërbejë...
Duaja para marrëdhënieve intime bashkeshortore Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur ndonjë prej jush i afrohet bashkëshortes së tij, le të thotë: Bismil-lah, Allahumme xhennibnë esh-shejtan ue xhennibish-shejtane më razektenë. (Me emrin e Allahut, o Allah! Largoje shejtanin nga ne dhe largoje edhe nga fëmija që Ti na...
Pyetja: A lejohet festimi i Shën Valentinit? *** Përgjigjja: Festimi i ditës së Valentinit ndalohet në sheriatin islam për disa shkaqe: 1. Se Dita e Dashurisë është një festë e shpikur e cila nuk ka asnjë bazë në Kuran apo Sunet. 2. Kjo festë thërret njerëzit drejtë shthurjes dhe shfrenimit të epsheve dhe pasioneve. 3. Dita...
Pyetje: Si të përcaktojmë njeriun që të do më shumë? Përgjigje: Ka një përcaktim të lehtë dhe të thjeshtë: ai që të fton në islam, të njeh me Zotin, të bën të kuptosh esencën e jetës dhe se kjo botë është e përkohshme dhe se ka botë tjetër, ai që...

Problemet familjare

Pyetje: A janë “normale” problemet familjare? Përgjigje: Bimilahi-Rrahmani-Rrahim Së pari do të ndalem tek “problemi” dhe të dijmë se çafrë është problem, se jo çdo gjë që ndodh mes bashkëshortëve është problem; mund të ketë mospajtim momental, keqkuptim e kështu me radhë dhe këto nuk mund t’i quajmë problem. Problemet janë...
Pyetje: 1. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën marrëdhënie me gruan e tij perderisa ajo është me menstruacione, apo lehone dhe çfarë duhet të bëj ai? 2. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën mardhënie në anus dhe a duhet të shkurorëzohen? Përgjigjja: Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të...
Sjellja e ndërsjellë bashkëshortore! • Pyetje: Një grua pyet për hakun e bashkëshortit ndaj saj, ku thotë: "Është i vrazhdë në sjellje dhe nuk shpenzon për të?" • Përgjigja: Është obligim ndaj bashkëshortit që të sillet mirë me bashkëshorten, bazuar në fjalën e Allahut të Madhërishëm dhe të Lartësuar: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "...Jetoni e silluni mirë...
Marrëdhënia intime me gruan gjatë ciklit të saj menstrual është e ndaluar sepse Allahu -tebareke ue te ala- ka thënë: “Të pyesin ty (Muhamed) për të përmuajshmet e femrave. Thuaju: “Ajo është gjendje e dëmshme1.” Prandaj, gjatë kësaj kohe, mos iu afroni atyre (për marrëdhënie) derisa të pastrohen2. Pasi të pastrohen,...
Përgjigja: Obligim për bashkëshortin është të jetoje jetë të mirë me bashkëshortën e vet. Allahu,- xhele veala!,- thotë: وَعَاشِرُ‌وهُنَّ بِالْمَعْرُ‌وفِ ۚ فَإِن كَرِ‌هْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَ‌هُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرً‌ا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ “Silluni mirë me to! Në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë (duroni) sepse është e mundur që...
Burri insiston që gruaja t’i shkul vetullat Pyetje: Kjo grua thotë se burri i saj i kërkon që t’i shkul (t’i zbukurojë) vetullat e saj. Dhe ai insiston në këtë. Me çka obligohet ajo? Përgjigje: Jo! Nuk duhet t’i bindet atij. Është e obliguar që ta kundërshtojë atë. Ky burrë është...

TRENDI I PYETJEVE