Pyetja:

Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?

***

Përgjigja:

Secili njeri që falet dhe pas namazit kupton se ka qenë xhunub apo pa abdes, ai e ka detyrë të pastrohet ashtu si duhet dhe ta përsërisë namazin. Sepse Profeti ﷺ ka thënë: “Allahu nuk e pranon namazin pa abdes.” [1]

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë”

——————–

[1] Muslimi