Pyetja:

Unë kam dëgjuar disa të thonë se gruaja duhet të falë namazin me një petk të bardhë apo me ngjyra të çela dhe nuk lejohet të falë namazin me rroba të cilat kanë ngjyra të errëta. Çfarë na thoni ju për këtë çështje?

***

Përgjigjja:

Thënia se gruas i lejohet të falë namazin vetëm me petk ngjyrë çelë është e pabazë. Gruaja vesh gjatë namazit, petkun të cilën ajo zakonisht e vesh. Nëse ajo është e bardhë, ajo falet me të, dhe nëse është e zezë prapë ajo falet me të. Mirëpo, nëse gruaja vesh petka të zeza (për t’ falur), është më mirë.

Shejh Ibn Uthejmin