Pyetja:

Disa thonë: “Kemi m’u djeg një herë në xhehenem pastaj kemi për të kaluar në xhenet”

***

Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: