Wednesday, February 21, 2024
  Përgjigje: Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Ne e kemi krijuar njeriun dhe e dimë mire ç’i pëshpërit atij vetja e tij. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet” Sure Kaf: 16. ➖Sheikhul-islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me këtë ajet thotë: “Fjala është shumë e...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...
Pyetja: Çka është risku? *** Përgjigjja: Allahu i jep risk kujt të dëshiron. Po të pysim shumicën e muslimanëve se çka është risku, do të thoshin: “Të kesh xhepat e mbushur me para.” Po çka diçka tjetër? Të hamë, të pijmë. A kaq është risku?Jo, kjo është kuptim i ngushtë i riskut. Ndërsa kuptim...
Pyetja: A është njeriu i lirë në veprimet e veta, apo veprimet tona ndodhin me caktimin e Zotit xh.sh.? *** Përgjigjja: Besimi në caktimin e Allahut, në kader, do të thotë bindje e paluhatshme se çdo gjë që ndodh në gjithësi është me paracaktimin e Allahut xh.sh.. Besimi në caktimin e Allahut xh.sh....
Pyetje: Kam nevojë që të ma sqaroni vullnetin e lirë në islam. Ku fillon dhe ku përfundon vullneti i Zotit e ku përfundon vullneti individual i secilit njeri? Sipas mësimeve islame, asgjë nuk ndodh pa vullnetin e Allahut. Mirëpo, secili njeri do të thirret në përgjegjësi për atë që...

Si ta njoh Zotin?

Pyetje: Si e njeh Zotin tënd? Përgjigje: Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Ndër krijesat e tij janë shtatë qiejt dhe shtatë tokët. Argument për këtë është se Allahu ka thënë: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ...
Më poshtë është përgjigjia e pyetjes madhore që lind here pas here: “Atij që Allahu i jep e do, dhe atë që e privon nuk e do, apo…? Ibnul Kajjimi – Allahu e mëshiroftë – duke shpjeguar se njerëzit në lidhje me adhurimin dhe kërkimin e ndihmës prej Allahut janë katër...
Pyetje: A ka për detyrë gruaja të ftojë në fe dhe ku mund ta bëjë këtë? Përgjigje: ● Duhet të dimë një rregull që thotë: “Çfarë është detyrë për burrat, është edhe për gratë, si edhe e anasjellta, përjashtim bëhet vetëm nëse ka argument që del nga ky rregull i përgjithshëm....
Pse shkelësit e së shtunës u dënuan pikërisht me shndërrim të krijimit? Beni Israilët janë të njohur edhe për gjynahe të tjera si ngrënia e kamatës dhe e pasurive të njerëzve pa të drejtë siç thotë Allahu i madhëruar në Kuran: «Për shkak të padrejtësisë së atyre që thanë: “Ne jemi...
Pyetje:  Gruaja ime është autike por më xhelozon shumë, nuk kemi fëmijë por jemi të kënaqur dhe e duam njëri- tjetrin, vetëm një këshillë  për xhelozinë? Përgjigje: Xhelozia është një tregues i dashurisë dhe kujdesit ndaj martesës, por në momentin kur i kalon kufijtë atëherë bëhet armiqësor i martesës. Një dozë...

TRENDI I PYETJEVE