Pyetja:

Pse e ruajmë xhenazen?

***

Përgjigjja:

Nuk ka asnjë arsye për ruajtjen e të vdekurit. Për fat të keq, shpeshherë njerëzit bëjnë veprime të kota dhe të pakuptimta duke pretenduar se tradita fetare e lyp ashtu, ndërsa Islami është i pastër prej këtyre pretendimeve.

Tek ne është e përhapur bindja se i vdekuri nuk duhet të qëndrojë i vetëm në dhomë, por dikush duhet ta ruajë atë.

Ndoshta këtë e bëjnë edhe për shkak të ndonjë besimi të kotë, si besëtytni etj., por për ne është me rëndësi të kuptojmë se nuk ka asnjë arsye të pranueshme për ruajtjen e xhenazes, prandaj ky veprim është i kotë.

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi