Pyetja:

A lejohet falja e namazit me letër në dorë derisa të mësohem?

***

Përgjigja:

Nëse keni vështirësi në mësimin përmendësh të sureve dhe lutjeve që nevojiten për faljen e namazit, atëherë falja e namazit me letër në dorë është metodë e shkëlqyer.

Por ky lejim është i kufizuar deri në atë moment kur i mësoni rregullat dhe lutjet që kanë të bëjnë me namazin.

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi