Pyetja:

Gjynahqarët do të hyn në Xhehnem njëherë apo…?

***

Përgjigjja:

Pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharem Ismaili, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: