Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharem Ismaili thotë: “Momenti kur gjykohesh për Xhenet ose për Xhehenem?” Kliko dhe dëgjoje
, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: