Pyetja:

Nëse kemi abdes të mangët a pranohet namazi?

***

Pyetja e radhës i është parashtruar hoxhës së nderuar Sabit Gashi. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë