Pyetja:

Jam shtatzënë në muajin e 8-të dhe kur falemnuk mundem të bi në sexhde, a më lejohet të falem kështu? Gjithashtu deshta ta di kuptimin e emrin Malik dhe Lion, a lejohet të emërojmë fëmijët me këta emra?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Në këtë kohë kur nuk mundesh të bie në sexhde, atëherë namazin e falë ulur.

Emri Malik është emër musliman, ndaj emri Malik është emër shumë i mirë. Ndërsa emri Lion nuk është emër musliman. Natyrisht askush nuk iu ndalon që ta emëroni fëmijun me këtë emër por nuk është emër musliman dhe muslimanët duhet emëruar fëmijët e tyre me emra muslimanë. Emri është pjesë e identitetit të një njeriu, nuk është gjithçka por është pjesë e tij, përmes emrit identifikohet personi se a është musliman, budist apo katolikë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Emërtoni fëmijët e juaj me emra të bukur sepse në Ditën e Gjykimit do të thirren me ata emra.”

Ky fëmijë do të ankohet se pse e ka emëruar me emër jomuslimanë, nëse jo në dunja atëherë në ahiret.

Dr. Shefqet Krasniqi