Pyetja:

Prej cilës moshë është e obliguare mbulesa, se kam dëgjuar se mbulesa është e obliguar prej kur të paraqitet cikli i parë menstrual.

***

Përgjigjja:

Po, edhe mbulesa sikur të gjitha obligimet e tjera fetare i ngarkohen myslimanit, mashkull qoftë apo femër, në moshën madhore, apo në moshën e pjekurisë, e cila tek femrat vërtetohet me paraqitjen e parë të ciklit menstrual.

Allahu e di më së miri!

Muhamed Dërmaku