Pyetja:

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

***

Përgjigja:

Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësoj si imami, (pra dy rekate). Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.”

Shejh Uthejmini, “Kushtet e fesë”